„Сръчна Коледа с Трион“ е едно събитие целящо да събере голяма група сръчни ентусиасти, които да изработят със собствените си ръце специален подарък за любим човек. Празниците са едни от моментите, в които можем да дарим повече внимание и дори да го претворим в обект светлина

Компостирането е естествен екзотермичен процес, представляващ контролирано разграждане на органични материали чрез аеробен или анаеробен биологичен процес, в резултат на който се получава хумусоподобен материал, наречен компост