Бетонените дървета 

Fusion Art Fest 

Живи скици 

Светът на мебелите - Техномебел